Nasze lokalizacje

Program SOS Wiosek Dziecięcych BiłgorajProgram SOS Wiosek Dziecięcych KarlinoProgram SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

bilgorajSOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 542 08 00, 84 688 09 48, fax. 84 688 09 51

To najstarsza Wioska SOS w Polsce. Jej uroczystego otwarcia dokonał Hermann Gmeiner w 1984 roku. Była to wówczas 211 wioska na świecie.

Dwa Rodzinne Domy Czasowego Pobytu – „Puchatek I” i Puchatek II
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 084 688 09 48, 723 797 000 (Puchatek I), 785 494 000 (Puchatek II)

„Puchatek” powstał w marcu 2002 roku. Ze względu na ogromne potrzeby społeczne w 2010 roku został otwarty Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Puchatek II”.

Placówka Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filią w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej
ul. Bukowa 96, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 542 08 10, 785 282 827

Program Umacniania Rodziny w gminie Biłgoraj funkcjonuje od 2009 roku, w regionie, gdzie występuje wiele czynników ryzyka odseparowania dzieci od rodziców. W ramach Programu realizowane jest kompleksowe wsparcie rodzin w potrzebie poprzez:
– pracę socjalną/asystenturę rodziny;
– pracę placówki wsparcia dziennego „Skrzydła” w formie 3 świetlic w Bukowej, Gromadzie i Woli Dereźniańskiej, gdzie zapewniamy wsparcie dzieciom i młodzieży.

karlinoSOS Wioska Dziecięca w Karlinie
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
tel. 94 732 82 50, 94 311 02 80

To najmłodsza SOS Wioska Dziecięca w Polsce, działająca od 2005 roku. Teren Wioski to zielona przestrzeń z drzewami i krzewami, wśród których rozsiane są domki zamieszkałe przez rodziny SOS.

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Koszalinie
ul. B. Głowackiego 15, 75-402 Koszalin
tel. 94 720 37 97

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie funkcjonuje od października 2010 roku. W grudniu 2013 odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby przy ul. B. Głowackiego 15.

button_blog3

Placówka Wsparcia Dziennego w Karlinie z filią w Lubiechowie, Mierzynie, Karścinie.
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
tel. 728 879 930

Program Umacniania Rodziny wraz z placówką wsparcia dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie, Mierzynie i Karścinie działa od 2010 roku.

W ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino od 2017 roku działa także Program Umacniania Rodziny w Koszalinie i Biesiekierzu. To nie tylko pomoc dla dzieci i rodzin, ale też budowanie lokalnych społeczności, ich wrażliwości na prawa dziecka.

Program Umacniania Rodziny w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 135/2, 75-603 Koszalin
tel. 532 757 546

Program Umacniania Rodziny w Koszalinie obejmuje wsparciem rodziny zagrożone odseparowaniem dzieci od swoich bliskich, by mogły zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dom. W ramach Programu prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-16:30.

siedlceSOS Wioska Dziecięca w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
tel. 25 785 65 00, 25 643 40 77, fax. 25 643 40 77 wew. 140

Oficjalne otwarcie SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach odbyło się 10 czerwca 2000 r. Kiedy zamieszkały w niej rodziny SOS Wioska zaczęła tętnić życiem .

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Siedlcach
ul. Dylewicza 23/1, 08-110 Siedlce
tel. 025 643-64-31, 502 602 655

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Siedlcach funkcjonuje od kwietnia 2007 r. i mieści się w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Skarpa. Jest oddalona od SOS Wioski Dziecięcej o 5 km.

Placówka Wsparcia Dziennego w Grali z filią w Nowakach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
tel. 797 170 805

Program Umacniania Rodziny funkcjonuje w gminie Skórzec, położonej niedaleko Siedlec już od 2010 roku. W ramach Programu działają świetlice środowiskowe dla dzieci we wsiach Grala Dąbrowizna i Nowaki.

Placówka Wsparcia Dziennego “Promyk” w Domanicach z filią w Olszycu Szlacheckim
Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. 797 170 805

Program Umacniania Rodziny funkcjonuje w gminie Domanice, położonej niedaleko Siedlec od marca 2016 roku. W ramach Programu działają 2 świetlice środowiskowe dla dzieci we wsiach Domanice i Olszyc Szlachecki.

KraśnikLublinUstroń

krasnikSOS Wioska Dziecięca w Kraśniku
ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
tel. 81 460 58 50, 81 825 86 22, fax. 81 825 87 90

19 września 1992 roku w rodzinie SOS, w nowo otwartej Wiosce Dziecięcej zamieszkali pierwsi podopieczni. Od tego momentu zapewniamy pomoc potrzebującym dzieciom w 12-14 rodzinach SOS.

Od 1995 roku, zawsze w czerwcu Wioska organizuje biegi uliczne pod nazwą „Bieg po uśmiech”. Każdorazowo gromadzą one 400 – 500 uczestników. To sposób na zintegrowanie się mieszkańców wioski ze społecznością lokalną, a także zachęta do propagowania zdrowego, sportowego stylu życia.

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Kraśniku
ul. Piaskowa 30/6, 23-204 Kraśnik
tel. 81 460 58 59, 81 826 28 01

Została powołana i rozpoczęła działalność w 2002 r. na osiedlu mieszkaniowym oddalonym 6 km od SOS Wioski Dziecięcej.

lublinDom Młodzieży SOS w Lublinie
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 81 460 58 00, 81 527 47 57, fax.: 81 527 47 11

Na lokalizację Domu Młodzieży SOS został wybrany Lublin m.in. ze względu na niedalekie położenie od SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik), a także ofertę edukacyjną Lublina, która umożliwia dzieciom powierzonym opiece Stowarzyszenia na pełniejszy rozwój ich talentów. Dom Młodzieży SOS rozpoczął działalność 1 września 1992

Placówka Wsparcia Dziennego “JUTRZENKA”
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 81 527 47 57, fax.: 81 527 47 11

Program Umacniania Rodziny, w ramach którego działa Placówka Wsparcia Dziennego „ JUTRZENKA” funkcjonuje od 2004 roku. „Jutrzenka” wspiera rodziny w rozwoju umiejętności opieki i ochrony ich dzieci, w taki sposób, aby dzieci mogły wzrastać w troskliwym rodzinnym środowisku.

ustronDom Czasowego Pobytu “SINDBAD” w Ustroniu
ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń
tel. 33 485 95 50, fax 033 851 14 74

Nazwa domu Sindbad pochodzi z Bajki o „Przygodach Sindbada Żeglarza”. Nasze dzieci tak jak bajkowy Sindbad są w rejsie do portu docelowego. Portem docelowym może być rodzinny dom, rodzina zastępcza bądź też inna placówka. Nasz wspólny „rejs” trwa od 2004 roku.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail