Lokalizacje

SOS Wioski DziecięceProgramy dla młodzieżyRodzinne Domy Czasowego PobytuProgram Umacniania Rodziny - SOS Rodzinie

bilgorajSOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 542 08 00, 84 688 09 48, fax. 84 688 09 51

To najstarsza Wioska SOS w Polsce. Jej uroczystego otwarcia dokonał Hermann Gmeiner w 1984 roku. Była to wówczas 211 wioska na świecie.


SOS Wioska Dziecięca w Karlinie
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
tel. 94 732 82 50, 94 311 02 80

To najmłodsza SOS Wioska Dziecięca w Polsce, działająca od 2005 roku. Teren Wioski to zielona przestrzeń z drzewami i krzewami, wśród których rozsiane są domki zamieszkałe przez rodziny SOS.


SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku 
ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
tel. 81 460 58 50, 81 825 86 22, fax. 81 825 87 90

19 września 1992 roku w rodzinie SOS, w nowo otwartej Wiosce Dziecięcej zamieszkali pierwsi podopieczni. Od tego momentu zapewniamy pomoc potrzebującym dzieciom w 12-14 rodzinach SOS.

Od 1995 roku, zawsze w czerwcu Wioska organizuje biegi uliczne pod nazwą „Bieg po uśmiech”. Każdorazowo gromadzą one 400 – 500 uczestników. To sposób na zintegrowanie się mieszkańców wioski ze społecznością lokalną, a także zachęta do propagowania zdrowego, sportowego stylu życia.


SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
tel. 25 785 65 00, 25 643 40 77, fax. 25 643 40 77 wew. 140

Oficjalne otwarcie SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach odbyło się 10 czerwca 2000 r. Kiedy zamieszkały w niej rodziny SOS Wioska zaczęła tętnić życiem .

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Koszalinie
ul. B. Głowackiego 15, 75-402 Koszalin
tel. 94 720 37 97

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie funkcjonuje od października 2010 roku. W grudniu 2013 odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby przy ul. B. Głowackiego 15.

button_blog3


Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Siedlcach
ul. Dylewicza 23/1, 08-110 Siedlce
tel. 025 643-64-31, 502 602 655

Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Siedlcach funkcjonuje od kwietnia 2007 r. i mieści się w budynku wielorodzinnym na Osiedlu Skarpa. Jest oddalona od SOS Wioski Dziecięcej o 5 km.


Dom Młodzieży SOS w Lublinie
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 81 460 58 00, 81 527 47 57, fax.: 81 527 47 11

Na lokalizację Domu Młodzieży SOS został wybrany Lublin m.in. ze względu na niedalekie położenie od SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik), a także ofertę edukacyjną Lublina, która umożliwia dzieciom powierzonym opiece Stowarzyszenia na pełniejszy rozwój ich talentów. Dom Młodzieży SOS rozpoczął działalność 1 września 1992

krasnikDwa Rodzinne Domy Czasowego Pobytu – „Puchatek I” i Puchatek II
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 084 688 09 48, 723 797 000 (Puchatek I), 785 494 000 (Puchatek II)

„Puchatek” powstał w marcu 2002 roku. Ze względu na ogromne potrzeby społeczne w 2010 roku został otwarty Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Puchatek II”.


Dom Czasowego Pobytu “SINDBAD” w Ustroniu
ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń
tel. 33 485 95 50, fax 033 851 14 74

Nazwa domu Sindbad pochodzi z Bajki o „Przygodach Sindbada Żeglarza”. Nasze dzieci tak jak bajkowy Sindbad są w rejsie do portu docelowego. Portem docelowym może być rodzinny dom, rodzina zastępcza bądź też inna placówka. Nasz wspólny „rejs” trwa od 2004 roku.

Zadanie o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) pod tytułem: „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2019-2020” jest współfinasowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego.

siedlcePlacówka Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filią w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej
ul. Bukowa 96, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 542 08 10, 785 282 827

Program Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w gminie Biłgoraj funkcjonuje od 2009 roku, w regionie, gdzie występuje wiele czynników ryzyka odseparowania dzieci od rodziców. W ramach Programu realizowane jest kompleksowe wsparcie rodzin w potrzebie poprzez:
– pracę socjalną/asystenturę rodziny;
– pracę placówki wsparcia dziennego „Skrzydła” w formie 3 świetlic w Bukowej, Gromadzie i Woli Dereźniańskiej, gdzie zapewniamy wsparcie dzieciom i młodzieży.

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno- administracyjnej i  organizacyjnej w okresie od  01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. ” jest współfinasowane ze środków otrzymanych od Powiatu Biłgorajskiego.


Placówka Wsparcia Dziennego w Karlinie z filią w Lubiechowie, Karścinie, Krukowie, Kraśniku Koszalińskim i Parsowie
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
tel. 728 879 930

Program Umacniania Rodziny wraz z placówką wsparcia dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie, Mierzynie i Karścinie działa od 2010 roku.

W ramach Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino od 2017 roku działa także Program Umacniania Rodziny w Koszalinie i Biesiekierzu. To nie tylko pomoc dla dzieci i rodzin, ale też budowanie lokalnych społeczności, ich wrażliwości na prawa dziecka.


ustronProgram Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 47, 75-502 Koszalin
tel. 532 757 546

Program Umacniania Rodziny w Koszalinie obejmuje wsparciem rodziny zagrożone odseparowaniem dzieci od swoich bliskich, by mogły zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dom. W ramach Programu prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-16:30.


Program Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w Kraśniku
ul. Piaskowa 30/8, 23-204 Kraśnik
tel. 81 460 58 62
Tel. kom. 660 642 136
e-mail: pur.krasnik@sos-wd.org

Program Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w Kraśniku został uruchomiony w październiku 2018 roku. Jego celem jest wspieranie rodzin, umacnianie ról poszczególnych jej członków, oraz wsparcie wychowawcze dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kraśnickiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku z siedzibą przy ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik 


Placówka Wsparcia Dziennego w Grali z filią w Nowakach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
tel. 797 170 805

Program Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” funkcjonuje w gminie Skórzec, położonej niedaleko Siedlec już od 2010 roku. W ramach Programu działają świetlice środowiskowe dla dzieci we wsiach Grala Dąbrowizna i Nowaki.


karlinoPlacówka Wsparcia Dziennego “Promyk” w Domanicach z filią w Olszycu Szlacheckim
Domanice 52, 08-113 Domanice
tel. 797 170 805

Program Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” funkcjonuje w gminie Domanice, położonej niedaleko Siedlec od marca 2016 roku. W ramach Programu działają 2 świetlice środowiskowe dla dzieci we wsiach Domanice i Olszyc Szlachecki.

„Realizacja zadania publicznego pt.: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek” współfinansowana jest z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce.


Placówka Wsparcia Dziennego “JUTRZENKA”
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 81 527 47 57, fax.: 81 527 47 11

Program Umacniania Rodziny, w ramach którego działa Placówka Wsparcia Dziennego „ JUTRZENKA” funkcjonuje od 2004 roku. „Jutrzenka” wspiera rodziny w rozwoju umiejętności opieki i ochrony ich dzieci, w taki sposób, aby dzieci mogły wzrastać w troskliwym rodzinnym środowisku.

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail