Tolerancja i empatia

ikona
ikona

Budowanie w dzieciach postawy empatycznej i tolerancyjnej, to dla naszej organizacji jedno z ważniejszych zadań. Wciąż zdarza się, że dzieci z pieczy zastępczej  i rodzin w kryzysie, są w grupie czy klasie postrzegane jako inne,  a więc gorsze. Podczas tej lekcji przeprowadzimy prezentację dotyczącą pieczy zastępczej i powodów z jakich trafiają do niej dzieci. Pokażemy historię, cele i działania naszego Stowarzyszenia, a nade wszystko postaramy się za pomocą zabawy i dialogu ze słuchaczami wykazać, że dzieci z opieki zastępczej i rodzin w kryzysie są takie same jak inne. Miały tylko mniej szczęścia i czasem potrzebują większego wsparcia innych by osiągnąć sukces. Scenariusze zajęć zostały opracowane przez psychologów i pedagogów z SOS Wiosek Dziecięcych, w oparciu o polskojęzyczną wersję publikacji „Kompasik- nauczanie praw człowieka dla dzieci”, która zawiera scenariusze zajęć dotyczące kształtowania postaw tolerancji, akceptacji i otwartości wobec inności ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

<br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/home/klient.dhosting.pl/wioskisos/wioskisos.org/public_html/jestemzsos/wp-content/themes/clv_jestemznew/page-sub.php</b> on line <b>64</b><br />