Pobierz materiały do lekcji

Materiały do lekcji online

W tym miejscu możesz pobrać gotowy scenariusz do samodzielnego poprowadzenia lekcji lub rozmowy z dzieckiem o empatii, tolerancji, hejcie i marzeniach. Scenariusz zawiera ciekawe ćwiczenia, pytania i linki do materiałów multimedialnych, aby rozmowa na te ważne, ale nie zawsze łatwe tematy była dla uczniów interesująca.

Temat pierwszy

empatia

Główne cele:
 • docenienie wzajemnej pomocy ułatwienie dzieciom
 • opisywania swoich uczuć, kztałtowanie osobowości
 • otwartej na potrzeby innych.
POBIERZ PDF

Temat drugi

Tolerancja

Główne cele:
 • uświadomienie dzieciom problemu nietolerancji we współczesnym świecie,
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji,
 • wskazanie sposobów walki z nietolerancją w szkole.
POBIERZ PDF

Temat trzeci

Hejt

Główne cele:
 • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci,
 • prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka,
 • uświadomienie uczniom przyczyn hejtu i jakie uczucia towarzyszą hejterom,
 • promowanie postaw empatycznych.
POBIERZ PDF

Temat czwarty

Główne cele:
 • uświadomienie dzieciom pozytywnego wpływu ich własnych marzeń na ich życie,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany temat,
 • pobudzanie wyobraźni twórczej i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
 • pokazanie marzenia jako ważnej części życia ludzkiego,
 • zwrócenie uwagi uczniów, że nie każde marzenie musi być zrealizowane.
POBIERZ PDF