Dołącz do akcji

W tym miejscu możesz zgłosić szkołę, klasę do projektu, aby jeden z ekspertów poprowadził zajęcia dla uczniów. Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie e-mailem o przyjęciu zgłoszenia i osobie, która poprowadzi zajęcia i będzie się kontaktować w celu ustalenia szczegółów.

    ZGŁOŚ SZKOŁĘ

    Koordynator projektu #JestemzSOS

    Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
    Telefon: 734 424 069
    mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org