Dołącz do akcji

to projekt, promujący tolerancję wobec dzieci, podopiecznych pieczy zastępczej w Polsce. Dzieci z pieczy zastępczej czy rodzin w kryzysie, mogą być bardziej narażone na internetową, „niewidzialną” przemoc ze strony rówieśników. Zależy nam na tym, by dzieci, które trafiają do opieki zastępczej lub w jakikolwiek inny sposób różnią się od swoich rówieśników nie czuły się w szkole czy grupie gorsze.

Projekt dedykowany jest uczniom z klas 4-8 szkół podstawowych. Lekcja trwa 45 minut i prowadzona jest w trybie zdalnym przez doświadczonych specjalistów. Szkołę może zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor jak też nauczyciel.

Jeżeli jesteś niepełnoletni i potrzebujesz pomocy zadzwoń 116 111

bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,
czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Jeśli wolisz napisać, na stronie www.116111.pl znajdziesz formularz kontaktowy.

    ZGŁOŚ SZKOŁĘ

    Koordynator projektu #JestemzSOS

    Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
    Telefon: 734 424 069
    mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org