Dlaczego na formularzu polecenia zapłaty nie ma numeru konta organizacji?

Polecenie zapłaty to forma comiesięcznego przelewu z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek Stowarzyszenia. W tym celu niezbędne jest zawarcie na dokumencie numeru konta darczyńcy oraz podpis zgodny z podpisem znajdującym się na karcie wzorów w banku. Na każdym formularzu polecenia zapłaty widnieje nazwa oraz numer NIP organizacji, dzięki czemu bank może realizować zlecenie tylko na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wszelkie dane organizacji, wraz z numerem rachunku posiada bank, który dokona autoryzacji zlecenia na rachunku darczyńcy.

 

POWRÓT

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail