Są dzieci, dla których #zostańwdomu oznacza zagrożenie – nowa kampania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Ostatnie miesiące całkowicie zmieniły rzeczywistość niemal każdego z nas. Kryzys związany ze  światową pandemią, niepewność jutra, długotrwała izolacja najboleśniej dotknęły jednak tych najsłabszych. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rusza z nową kampanią, w której zwraca uwagę na dramatyczną sytuację dzieci z rodzin stojących przed ryzykiem rozpadu i wykluczenia społecznego, które dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek narażone są na zaniedbanie.

Kiedy #zostańwdomu oznacza strach

„Moja mama ciągle płacze, a tata się złości i krzyczy…Czy zrobiłam coś złego?”- 7-letniej Zuzi trudno zrozumieć obecną sytuację i gwałtowne emocje rodziców. Rodzina wiele już przeszła – jej tata przez kilka lat walczył z problemem alkoholowym, a mama cierpiała na depresję. Długo pracowali, by uporać się z trudnościami i móc zapewnić Zuzi bezpieczny dom.  Nagły kryzys przywrócił jednak ze sobą widmo problemów. Tata z dnia na dzień stracił pracę w sklepie, co odbiło się na całej rodzinie. W domu pozostawionym nagle bez jedynego źródła dochodu narasta frustracja i poczucie bezradności, a w Zuzi rodzi się lęk przed każdym kolejnym dniem…

Z podobnymi lękami mierzy się obecnie wiele dzieci z rodzin zagrożonych rozpadem. Trwający kryzys znacząco pogłębił problemy takie jak trudne warunki materialne, bezrobocie i niewydolność wychowawcza rodziców. Nagłe zmiany, utrata dochodu, a w konsekwencji poczucie bezradności i silny stres, zwłaszcza w domowej izolacji, zwiększają również ryzyko nadużywania alkoholu oraz  zachowań przemocowych.

 Nowa akcja Stowarzyszenia ma na celu zebranie środków na pomoc dzieciom objętym opieką programu „SOS Rodzinie”, zapewniającego kompleksowe wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 „Alarmująca sytuacja wymaga od nas natychmiastowego działania. Dlatego z całego serca zwracam się do naszych darczyńców z apelem o pomoc dzieciom, które dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebują poczucia bezpieczeństwa i stabilności. W prowadzonym przez nas programach profilaktycznych każdego dnia robimy wszystko, by ochronić dzieci i zapewnić nieprzerwane wsparcie rodzinom, których kryzys dotknął najboleśniej.” – mówi Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

 Światełko nadziei

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od 36 lat opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, a od 11 prowadzi program profilaktyczny „SOS Rodzinie”, wspierając rodziny zagrożone rozpadem, tak by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Program obejmuje opieką 482 rodziny, w tym 1243 dzieci w Polsce. Mimo utrudnionych warunków związanych z izolacją społeczną, pracownicy SOS kontynuują indywidualną pracę z rodzinami i pozostają dla nich oparciem w czasie kryzysu.

Ważnym elementem Programu „SOS Rodzinie” są działania prowadzone w Świetlicach SOS, w których dzieci mogą odrobić lekcje, nadrobić zaległości edukacyjne, rozwijać zainteresowania, porozmawiać o swoich troskach czy choćby zjeść ciepły posiłek. Choć ze względów bezpieczeństwa świetlice są tymczasowo zamknięte,  dzieci wciąż mają dostęp do tak potrzebnego obecnie wsparcia.

– „Za pośrednictwem Internetu i telefonu Pedagodzy SOS pomagają dzieciom w nauce, animują aktywności, prowadzą grupy edukacyjne. Zapewniamy podopiecznym wsparcie psychologiczne, dzięki któremu lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami i lękiem związanym z gwałtownymi zmianami i izolacją. W ramach programu dożywiania docieramy również z pomocą żywnościową do najuboższych rodzin.” – mówi Łukasz Łagód, psycholog, doradca ds. Programów Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”.

 Znajdź Pomoc SOS

 Obecna, niepewna sytuacja stanowi ogromne obciążenie emocjonalne dla wielu rodzin, zagrożonych nagłym kryzysem. W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne, Stowarzyszenie uruchamia na swojej stronie internetowej www.wioskisos.org kryzysowy „KontaktSOS”, – gdzie osoba w potrzebie będzie mogła uzyskać pomoc od ekspertów organizacji. Na stronie można także znaleźć  bazę organizacji, które lokalnie świadczą różnego rodzaju pomoc.

Do wspólnej pomocy można przyłączyć się przekazując darowiznę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia na nr konta 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683 lub na stronie www.dziecisos.org. Każda wpłata pomoże Stowarzyszeniu kontynuować swoją misję, wspierać rodziny i  chronić dzieci przed dramatycznymi skutkami kryzysu.

Patronem medialnym ogólnopolskiej kampanii jest Onet.pl

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail